vattenstämpel

Blodtryckssänkande behandling Skriv ut

Alla patienter med stroke eller TIA bör få råd och vägledning om förändringar i levnadsvanor som kan minska blodtrycket, såsom ökad motion, viktminskning vid fetma och minskat saltintag.

Se även avsnitt Levnadsvanor 

Angående behandlingsgränser:
Det finns inga tydliga behandlingsgränser men alla stroke och TIA patienter med blodtryck (BP) ≥ 140/90 mmHg bör ges blodtryckssänkande behandling om det inte får allvarliga biverkningar.
BP-sänkande behandling kan också övervägas hos patienter med BT <140/90 mm Hg och bör särskilt övervägas hos yngre patienter med särskilt hög vaskulär risk.
BP-sänkande behandling bör erbjudas äldre patienter > 80 år med blodtryck > 140/90 mmHg.

Behandlingsmål:
BP-sänkande behandling för stroke och TIA bör sträva efter att uppnå BT <140/90 mmHg och hos yngre och patienter med särskilt hög vaskulär risk är behandlingsmålet <130/80 mmHg, om detta kan uppnås utan negativa effekter.

Läkemedelsval:
Vetenskapliga bevis ger ingen grund för att ge starka rekommendationer om valet av läkemedel. Oftast är en kombination av flera läkemedelstyper lämpligt och behövs för att nå behandlingsmål.
Betablockerare som blodtryckssänkande behandling efter stroke och TIA har svaga bevis och bör inte vara något förstahandsalternativ men kan användas om det finns andra indikationer för betablockerare eller om det är nödvändigt med kombinationsbehandling med betablockerare för att nå behandlingsmålet.

Högt blodtryck är den viktigaste modifierbara riskfaktorn för stroke och TIA, både som primär- och sekundärprofylax för stroke och är en prediktor för vaskulära händelser och död.

Framgångsrik blodtrycksbehandling  skyddar mot nya stroke, både ischemisk stroke och hjärnblödning