vattenstämpel

Mitralisprolaps Skriv ut

Patienter med ischemisk stroke eller TIA och har mitralisklaffstenos bör behandlas med en kombination av ASA och dipyridamol eller klopidogrel.

Det är oklart om mitralisklaffsprolaps vilket är ett vanligt fynd på ekokardiografi ökar risken för ischemisk stroke eller TIA. Det finns inga randomiserade studier och därför är den antitrombotiska standardbehandling ASA och dipyridamol eller klopidogrel.