vattenstämpel

Mekaniska och biologiska klaffproteser Skriv ut

Patienter med ischemisk stroke eller TIA som har en hjärtklaffplastik (mekaniska och biologiska) bör utvärderas snabbt med ekokardiografi och om möjligt transesofagal ekokardiografi, TEE.
Patienter med ischemisk stroke eller TIA och med mekanisk klaffprotes bör ges en kombinationsbehandling med warfarin och ASA för ischemisk stroke eller TIA om indexhändelsen inträffat vid terapeutiskt INR.
Patienter med ischemisk stroke eller TIA och med biologisk klaff bör behandlas med trombocytaggregationshämmande medel, dvs. ASA i kombination med dipyridamol eller klopidogrel.

Patienter med akut ischemisk stroke eller TIA som har hjärtklaffprotes (mekanisk eller biologisk) bör omedelbart undersökas med ekokardiografi och helst transesofagal ekokardiografi.

Hos patienter med mekanisk klaffprotes som drabbas av en ischemisk stroke eller TIA trots adekvat antikoagulation med warfarin bör behandlas med ASA under minst 3 månader. Ökning av behandlingsintensiteten med högre INR-nivå kan också övervägas. Behandlingen bör utföras i samarbete med kardiolog.

Patienter med biologisk klaffprotes som drabbas av ischemisk stroke och med ekokardiografisk undersökning man inte upptäcker valvulär patologi kan ges vanlig sekundärpreventiv antitrombotisk behandling med ASA och dipyridamol eller klopidogrel.