vattenstämpel

Aortaklaffel Skriv ut

Patienter med ischemisk stroke eller TIA som har aortaklaffsjukdom bör behandlas med en kombination av ASA och dipyridamol eller klopidogrel.

Observationsstudier har inte visat att förkalkningar i aortaklaffen eller aortaskleros ökar risken för klinisk stroke såvida inte det samtidigt finns mitralklaffsjukdom eller förmaksflimmer. Mikroembolisering från en förkalkad aortaklaff förekommer troligen ganska ofta subklinisk. Det förligger inga bevis som stöder en warfarinbehandling jämfört med ASA / dipyridamol eller klopidogrel hos patienter med ischemisk stroke som har aortaklaffsjukdom.