vattenstämpel

Mitralklaffel Skriv ut

Patienter med ischemisk stroke eller TIA som har mitralklaffsjukdom utan förmaksflimmer bör behandlas med en kombination av ASA och dipyridamol eller klopidogrel som är ett bättre alternativ än antikoagulation.
Hos patienter med ischemisk stroke och TIA som har mitralklaffsjukdom med dilaterat förmak eller trombos i förmak bör antikoagulantia övervägas.

Det finns inga randomiserade studier som visat att behandling med antikoagulantia minskar risken för systemisk blodpropp hos patienter med isolerad mitralklaffsjukdom. Patienter med ischemisk stroke eller TIA som har mitralklaffsjukdom bör i första hand få trombocythämmande behandling men warfarinbehandling kan övervägas om det föreligger dilaterat vänster förmak eller tromb i förmaket.