vattenstämpel

Hjärtsvikt Skriv ut

Patienter med ischemisk stroke eller TIA som också har hjärtsvikt bör behandlas med kombinationen ASA och dipyridamol eller klopidogrel istället för antikoagulation.

Hos patienter med hjärtsvikt som haft ischemisk stroke eller TIA kan antikoagulation övervägas särskilt om det föreligger svår hjärtsvikt med EF <30%, blodpropp i vänster kammare eller vid recidiv med hjärninfarkter under pågående trombocythämmande terapi.

Observationsstudier visar att en låg ejektionsfraktion (EF) ökar risken för ischemisk stroke och TIA. Antikoagulation hos patienter med hjärtsvikt med eller utan cerebrovaskulär sjukdom är otillräckligt dokumenterat i randomiserade studier. I en nyligen publicerad randomiserad studie jämfördes behandling med warfarin, ASA och klopidogrel.
Studien visade att warfarin inte förbättrar överlevnaden eller minskar det totala antalet vaskulära händelser jämfört med ASA och klopidogrel. Ett fåtal patienter med tidigare stroke inkluderades i studien vilket gör att resultatet har en begränsad beviskraft vid det sekundärpreventiva beslutet. Man påvisade en liten minskning av stroke i warfarin-gruppen därför kan warfarin ha en plats i den antitrombotisk behandlingen hos vissa strokepatienter med hjärtsvikt.

Warfarin kan vara lämpligt att överväga vid svår hjärtsvikt (EF <30%), när man påvisat tromb i vänsterkammaren eller vid återkommande stroke hos patienter under behandling med trombocythämmande terapi. Standard vid sekundärpreventiv behandling vid hjärtsvikt är ASA och dipyridamol alternativ klopidogrel som är enklare behandling än warfarin med färre biverkningar.