vattenstämpel

Akut hjärtinfarkt Skriv ut

Patienter med akut ischemisk stroke eller TIA i samband med akut hjärtinfarkt ska initialt få antikoagulation med lågmolekylärt heparin, vid behov i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) och klopidogrel.
Patienter med sannolik kardiell emboli efter färsk hjärtinfarkt bör behandlas med antikoagulantia, initialt i kombination med ASA under minst 3 månader.

Patienter som drabbas av hjärninfarkt eller TIA i samband med akut hjärtinfarkt bör övervägas för antikoagulation med heparin utöver trombocythämningen med ASA och klopidogrel. Stor framväggsinfarkt eventuellt med intramural trombos, vänsterkammardysfunktion med nedsatt EF <30%, stärker indikationen för övergång till warfarin i kombination med ASA.

Hur länge warfarin bör ges beror på indikationen. För vissa patienter kan det vara en tills vidare ordination med kombinationen ASA och warfarin. Vid trippelterapi (ASA, klopidogrel och warfarin) rekommenderas en något lägre behandlingsintensitet med INR-nivå 2,1±0,3. Behandlingen bör ske i samarbete med kardiolog.