vattenstämpel

Sekundärprevention förmaksflimmer Skriv ut

Patienter med förmaksflimmer som haft ischemisk stroke eller TIA som med stor sannolikhet förklaras av förmaksflimmer ska behandlas med antikoagulantia. Före behandlingsstart ska hjärnblödning ha uteslutits. Om det finns kontraindikationer för antikoagulantia bör ASA och dipyridamol används, alternativt klopidogrel.

När det gäller den akuta antitrombotiska behandlingen hos patienter med förmaksflimmer och stroke, se avsnitt Antitrombotisk behandling