vattenstämpel

Öppetstående foramen ovale Skriv ut

Patienter med ischemisk stroke eller TIA som har öppetstående foramen ovale (PFO-patent foramen ovale) bör behandlas med en kombination av ASA och dipyridamol eller klopidogrel.
Kateterbaserad slutning av PFO kan övervägas för patienter som får antitrombotisk behandling och som har återkommande hjärninfarkter utan annan trolig orsak.

Öppetstående foramen ovale (PFO) är vanligt och finns hos 20 % av befolkningen. Hos unga patienter med ischemisk stroke är prevalensen är högre. Risken för strokerecidiv hos patienter med ischemisk stroke och PFO uppskattas till 1-2 % per år. Om det finns en PFO i kombination med förmaksflimmer, förmaksfladder eller septumaneurysm ökar risk för tromboembolism.

Warfarinbehandling skyddar inte mot strokerecidiv bättre än ASA hos strokepatienter med PFO. Kirurgisk behandling eller kateterbaserad slutning av PFO har hittills inte visat övertygande recidivskyddande effekt, men det relevant att beakta denna form av behandling efter recidiv av hjärninfarkt eller TIA där annan trolig orsak inte kan upptäckas.

Resultat från pågående randomiserade studier kommer att avgöra vilken plats slutning av PFO får för sekundärpreventionen.