vattenstämpel

Antitrombotisk behandling vid kardiell embolikälla Skriv ut

Hjärtsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom är ofta uttryck för en allmän aterosklerotisk process där vaskulära riskfaktorerna är desamma. En betydande andel (cirka 30% av alla ischemisk stroke) är en följd av hjärtsjukdom som har emboliserat till hjärnan. Förmaksflimmer som är den dominerande och vanligaste  orsaken till embolisering kan förebyggas.

Mekanisk hjärtklaff och akut hjärtinfarkt är andra tillstånd som ofta kan vara embolikälla till ischemisk stroke. Andra och mer ovanliga orsaker kommer också att diskuteras i detta kapitel.