vattenstämpel

Antikoagulation Skriv ut

Antikoagulation som sekundärpreventiv behandling är nödvändig hos patienter med ischemisk stroke eller TIA där den mest troliga orsaken är en blodpropp från hjärtat.

Dessutom är antikoagulation lämplig vid dissektioner, men det finns inga säkra bevis för att antikoagulation ger bättre profylax än trombocythämmare vid dissektion. Se avsnitt Dissektioner

Endast vid hjärtsjukdomar som har högre risk för embolikälla (förmaksflimmer, mekanisk hjärtklaff och akut hjärtinfarkt) är antikoagulation som sekundärprevention väl dokumenterat. Vid andra sjukdomar i hjärtat är det oklart om antikoagulation eller trombocythämning ger mest effektiv profylax.