vattenstämpel

Antitrombotisk behandling Skriv ut

Alla patienter med ischemisk stroke eller TIA bör utvärderas för antitrombotisk behandling.

I de flesta fall är trombocythämmande terapi lämplig, men hos vissa patienter med sannolik hjärtembolikälla kan peroral antikoagulantia vara aktuellt.