vattenstämpel

Sjukgymnastik Skriv ut

S-COVS lämpar sig som ett gemensamt övergripande instrument för sjukgymnaster att använda på alla vårdnivåer. Ingen särskild utbildning krävs.
Bedömningsinstrumentet har en detaljerad manual, som är lätt att följa. Instrumentet innehåller flera olika delar, förflyttning, gång, rullstolskörning och funktion arm/hand.
Bedömningen kan vid behov kompletteras med andra instrument ur arsenalen.

 

Motorisk kapacitet hos strokepatienter enligt B. Lindmark
BL Motor Assessment

BL Motor Assessment protokoll

Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET.
Testad för validitet och reliabilitet. 

Modifierad Motor Assessment Scale, M-MAS
M-MAS protokoll
Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET. Förflyttningsförmåga, sittande balans,motorisk funktion arm och hand.
Testad för validitet och reliabilitet. 

Generell Motorisk Funktionsbedömning, GMF
Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET. Vardagliga motoriska funktioner/aktiviteter.
Testad för validitet och reliabilitet. 

Timed up and go, TUG
Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET. Balans, gång, funktionell rörelseförmåga.
Testad för validitet och reliabilitet.

Bergs balanstest
Bergs balanstest protokoll


Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET. Balans i sittande och stående.
Testad för validitet och reliabilitet.

BDL 

BDL protokoll
Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET. Balans.
Testad för validitet och reliabilitet.

6 minuters gångtest

Mätområde: AKTIVITET. Cirkulatorisk förmåga vid gång.
Uppgift saknas om validitet och reliabilitet.

Självvald gånghastighet, 10 meter


Mätområde: AKTIVITET. Gång.
Testad för validitet och reliabilitet.

20 meter gångtest

Mätområde: AKTIVITET. Gång.
Ej testad för validitet eller reliabilitet


Rombergs test


Mätområde: KROPPSSFUNKTION. Balans.
Uppgifter saknas om validitet och reliabilitet.

 
Ashworth Scale, modifierad


Mätområde: KROPPSFUNKTION/KROPPSSTRUKTUR. Muskeltonus.
Testad för validitet och reliabilitet.
Senaste forskning visar att undersökningsmetoden endast är valid den första tiden efter en stroke. Sedan påverkar perifera muskulära biomekaniska förändringar resultatet.


Finger-näs test
Mätområde: KROPPSFUNKTION. Koordination.
Testad för validitet och reliabilitet.

 

Relaterad information

Svenska Physiotherapy Clinical Outcome Variable Scale, S-COVS
Mätområde: KROPPSFUNKTION/AKTIVITET. Förflyttning, gång, rullstolskörning,sittbalans och armfunktion.Testad för validitet och reliabilitet.