vattenstämpel

Sensorik Skriv ut

Shape Texture Identification (STI) test. Användningsområde perifera nervskador.
Standardiserat. Testat för validitets och reliabilitet.


Monofilament – används i begränsad omfattning när det gäller stroke. Vanligt inom
handskaderehabilitering, anses som en valid metod, svår att standardisera.


Taktil gnosis. Påse med 10 välkända föremål för att testa taktil gnosis, se bilaga. Ej testat för validitet och reliabilitet.