vattenstämpel

Kognition Skriv ut

Klocktest - används främst vid diagnostisering av demens men anses inte tillräckligt utan indikerar för att ytterligare utredning är viktig.

Mini Mental State Examination (MMSE) -  testat för validitet och reliabilitet. se relaterad information: