vattenstämpel

Funktion Skriv ut

De mätmetoder som beskrivs nedan under motorik, sensorik och kognition är instrument som används av arbetsterapeuter i länet för att komplettera aktivitetsutredningen. För varje instrument anges dess validitet och reliabilitet samt om det är framtaget för någon speciell patientgrupp vilket kan vara till stöd vid val av instrument. I första hand rekommenderas de instrument som har en manual och som är testade för validitet och reliabilitet. Behoven av bedömning är olika på olika vårdnivåer i länet.


Kriterier vid val av instrument att mäta funktion bör vara:
• Målgrupp stroke
• Testade för validitet och reliabilitet
• Manual ska finnas