vattenstämpel

Aktivitet - ADL Skriv ut

Följande instrument används för att utreda adl-förmåga

  • Sunnaas - adl index
  • ADL-taxonomin ADL taxonimin med manual beställs genom Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. IT-stöd finns. Ickestandardiserad aktivitetsbedömning
  • ADL-trappan
  • AMPS

 Följande kriterier gäller för adl-instrument:

  • Ge en översikt av adl-förmåga
  • Manual ska finnas
  • Vara testat för validitet och reliabilitet
  • Användas länsövergripande på alla vårdnivåer 5. Vara känsligt för mindre förändring i aktivitetsutförande

Som komplement och vid ytterligare behov av aktivitetsutredning rekommenderas:
• AMPS – Assessment of Motor and Process Skills
AWP (Assessment of Work Performance) - arbetsförmågebedömning
COPM - för att identifiera problem i aktivitetsutförande och för att formulera mål.

 

 

Relaterad information