vattenstämpel

Utredning Skriv ut

När det gäller utredning är arbetsterapeutens roll att

• Kartlägga patientens tidigare aktiviteter och aktivitetsmönster inom personlig vård, boende, arbete och fritid dvs. utreda vad patienten brukar göra och aktivitetens betydelse.
• Bedöma nuvarande aktivitetsförmåga och färdigheter samt vilka konsekvenser som sjukdomen kan ha gett för patientens livsföring gällande ovanstående aktivitetsområden.
• Vid behov komplettera med funktionsbedömning.