vattenstämpel

Byte av vårdnivå Skriv ut

Vid behov sker kallelse till vårdplanering. Nästa vårdnivå har då skyldig att ta kontakt för nödvändig information. Detta sker dels via en funktion i datajournalsystemet dels via muntlig information.