vattenstämpel

Överrapportering Skriv ut

Dialog och överrapportering sker mellan olika roller och professioner, framförallt mellan arbetsterapeut och sjukgymnast och läkare. Dialogen kan vara mellan samtliga vårdnivåer och ansvarsområden, slutenvård/ mottagning sjukhus/ kommun/distriktsrehabilitering.

I enskilda patientärenden är professionell samverkan tillsammans med patienten, en förutsättning för att sätta patientens rehabilitering i fokus. Dialog, utifrån de olika professionerna, behöver genomsyra patientens rehabilitering. Detta stöds av socialstyrelsens resonemang där rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter.