vattenstämpel

Övriga aktörer i rehabiliteringsprocessen Skriv ut

Enligt socialstyrelsen står rehabilitering för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Alla aktörer som finns beskrivna i processkartorna har en roll i patientens rehabiliteringsprocess, många yrkesroller, organisatoriska gränser och lagrum spelar in.

Exempel:
Biståndshandläggaren fattar ett biståndsbedömt beslut enligt socialtjänstlagen och enhetschefer inom Äldre- och handikappomsorg verkställer beslutet.
Personal inom hemtjänst, korttid, särskilt boende utför insatser beslutade enligt socialtjänstlagen, delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen och har en viktig roll för vardagsrehabilitering.

Det är viktigt att vara medveten om att det finns många fler aktörer, än de som är beskrivna i processkartan, som kan ha en roll rehabiliteringsprocessen.