vattenstämpel

Hjälpmedel Skriv ut

En fungerande miljö är viktig för att fungera med en funktionsnedsättning och minskar risken för aktivitetsinskränkning.

Välfungerande hjälpmedel, inklusive bostadsanpassning, kan vara en förutsättning och minskar ADL-beroende. Vanligast är förflyttningshjälpmedel samt hjälpmedel för toalett/bad/dusch. Patienter rapporterar att hjälpmedel ökar självständighet, ger ökad aktivitetsförmåga och ökad trygghet. Resultatet gäller såväl i den tidiga rehabiliteringen som i ett längre perspektiv.

Resultatet i en undersökning om arbetsterapi har effekt på förmågan att återta roller, uppgifter och aktiviteter hos personer som drabbats av stroke visar att uppgiftsspecifik träning som utgår från aktiviteter som är valda av personen själv och företrädesvis i en familjär och anpassad miljö ger ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhällslivet.

Man har också sett att träning i hushållsaktiviteter kan öka den kognitiva förmågan och att uppgiftsspecifik träning ökar koordinationsförmågan. Behovet av ytterligare forskning betonas.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Bedömning och utprovning av hjälpmedel inklusive bostadsanpassning vid nedsatt ADL-förmåga - rekommendation 3.