vattenstämpel

Organisation av strokerehabilitering Skriv ut

Rehabiliteringen i Kalmar län bedrivs i huvudsak på Egenvårds-, Primärvårds- och Specia­listvårdsnivå. Primärvårdsnivån innefattar kommunens rehabiliteringsansvar och landsting­ets ansvar för distriktsrehabilitering.

Var rehabiliteringen ska ges och vem som ska utföra rehabiliteringen är ett gemensamt ansvar och beslutas i samråd mellan patienten och sjukvårdshuvudmännen. Patienten ska erbjudas rehabilitering i den miljö som är den mest gynnsamma för denne.

Landstingets bedömning av patientens hälsotillstånd och behov av mottagningsbesök har tolkningsföreträde.  

 

Relaterad information

Hälso- och sjukvård, inkluderat rehabilitering, utförs på olika vårdnivå oavsett huvudman

• Egenvårdsnivå

• Primärvårdsnivå (kommun/landsting)

• Specialistvårdsnivå

• Regionvårdsnivå