vattenstämpel

Kognitiv körkortsbedömning utförd av arbetsterapeut Skriv ut

Utredningen omfattar kognitiva funktioner som behövs för att vara lämplig som förare av personbil.

Målgrupp är personer med:
• Stroke eller annan förvärvad hjärnskada
• Neurologiska sjukdomar
• Demens
• Övrig kognitiv svikt

Kriterier för urval:
• Innan remiss skickas ska det vara säkerställt att övriga medicinska krav för körkort är uppfyllda, t ex synskärpa, synfält och epilepsi. Se bilaga:
• Boende i Kalmar län.
• Personer med stroke rekommenderas bedömning tidigast efter 3 - 6 månader.
• Personen ska ha eller har haft körkort.

Utredningen omfattar
• Kognitiv testning med Nordic Stroke Driver Screening Assessment (NorSDSA), Trail Making Test (TMT), Useful Field of View (UFOV). Vid demensdiagnos dessutom kopiera kub och klocktest.
• Testerna kan kompletteras med praktiskt förartest i trafik med trafiklärare och arbetsterapeut som utför en gemensam bedömning av körbeteende och aktivitetsutförande.
• När utredningen är genomförd skickas remissvar till inremitterande läkare som informerar personen om resultatet och sitt ställningstagande om fortsatt körkortsinnehav.

Remissförfarande
Remisserna skickas till respektive verksamhet på:
• Rehabmottagningen, Kliniken för habilitering och rehabilitering, Länssjukhuset i Kalmar
• Samrehab, Oskarshamns sjukhus
• Samrehab, Rehabblocket, Västerviks sjukhus

Funktioner / förmågor som kan påverka körförmågan kan vara:
• Bristfällig insikt och omdöme
• Synfältsdefekt, dubbelseende och neglekt
• Uppmärksamhet och minne
• Ökad uttröttbarhet
• Visuospatiala störningar
• Nedsatt reaktionsförmåga
• Nedsatt simultankapacitet
• Försämrad exekutiv förmåga
• Nedsatt motorik

Läkaren har anmälningsskyldighet enligt körkortslagen, kap 10 §2, att anmäla körkortsinnehavare som av medicinska skäl uppenbart är olämpliga att inneha körkort. Man har dock möjlighet att ingå en muntlig överenskommelse med personen, om man kan anta att personen kommer att följa överenskommelsen, men detta ställer dock krav på att uppföljning ska göras. Med uppenbart olämplig menas att en körkortsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav. 

Alla som drabbas av stroke får idag körförbud i 3 - 6 månader. Det är av stor vikt att läkaren vidtar åtgärder för att en bedömning av körförmågan görs innan personen återupptar bilkörning efter stroke.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:19) rekommenderas personer med lindrig demens som klarat körkortsutredning att genomgå prövning med intervall som bedöms lämpligt i varje enskilt fall. Se bilaga:

Förmågan att köra bil är inte samma sak som lämpligheten att inneha körkort.