vattenstämpel

Bilkörning Skriv ut

Att drabbas av stroke innebär ett medicinskt hinder för körkortsinnehav. Risken för ny stroke eller TIA är störst de första månaderna efter en stroke eller TIA och därför bör en observationstid förlöpa innan patienten är lämplig för framförande av fordon. Denna observationstid är oftast mellan 3-6 månader.

Om patienten efter denna observationstid är lämplig att framföra motorfordon avgörs av de funktionsnedsättningar som stroken gett upphov till. Dessa kan vara synfältsbegänsingar, synnedsättningar, kognitiva svårigheter, neglect eller motoriska svårigheter osv.

Det är av stor vikt att läkaren vidtar åtgärder för att en bedömning av körförmågan görs innan personen återupptar bilkörning efter stroke.

För anpassad information kring körkortsinnehav finns en publikation från Transportstyrelsens hemsida som heter Trafikmedicin och kan beställas på Transportstyrelsen hemsida.