vattenstämpel

Arbete och aktivitet Skriv ut

Det saknas randomiserade kontrollerade prövningar om arbetsrehabilitering. Erfarenheten från dagens sjukvård och arbetsmarknad i Sverige är att de som drabbas av stroke och som kommer tillbaka i arbete ofta minskar sin arbetstid pga kvarstående trötthetssymtom (beprövad erfarenhet).