vattenstämpel

Fysisk aktivitet Skriv ut

Personer med restsymtom efter stroke kan bli dekonditionerade och kan få nedsatt fysisk prestationsförmåga. Ett stort antal personer har varierande grad av funktionshinder efter ett strokeinsjuknande. En betydande del av dem kan dock vara fysiskt aktiva på ett anpassat sätt.

Tveksamhet har tidigare rått inför ren styrke- och konditionsträning hos dessa personer. Ansträngning har ansetts vara kontraindicerad på grund av risk för framkallande av spasticitet. Ingen av de studier som har redovisats under senare tid har dock rapporterat att så verkligen är fallet. Styrketräning för nedre extremiteter visar signifikanta funktionella förbättringar. Konditionsträning förbättrar toleransen att utföra aktiviteter i dagliga livet, eftersom personer med stroke då kan utföra dagliga aktiviteter med lägre relativ belastning.