vattenstämpel

Sväljproblematik med risk för undernäring Skriv ut

Akuta strokepatienter med sväljsvårigheter som varat över 24 timmar bör initialt få nasogastrisk sond för att säkerställa adekvat näringsintag.

Akuta strokepatienter med risk för undernäring bör få näringstillskott

Patienten bör vägas varje vecka, på samma tid och på samma våg. Intag av mat och dryck bör registreras och nutritionsstatus utvärderas.

Vid sväljproblematik bör förtjockningsmedel tillsättas till dryck för att sväljningen ska bli mer kontrollerad.

PEG rekommenderas vid behov av sondnäring i mer än 3-4 veckor.

För patient med risk för undernäring bör remiss skickas till dietist för vidare bedömning.

Se även avsnitt Sväljsvårigheter i akutfasen

Se även avsnitt Sväljsvårigheter efter akutfasen