vattenstämpel

Dysartri Skriv ut

Dysartri är en neurologisk talstörning som är orsakad av bristande neurologisk kontroll av talmuskulaturen. Talmuskulaturens rörelser blir långsamma, svaga, oprecisa och/eller okoordinerade, vilket gör att talet blir långsamt, odistinkt och ofta avvikande när det gäller röst och prosodi.  

Dysartri är vanligt förekommande hos strokepatienter och bör ses som en varningssignal för att patienten också kan ha sväljsvårigheter.

Logopeden bör bedöma talet hos patienter med dysartri som medför kommunikationssvårigheter eller upplever dysartrin besvärande.

Bedömning
Talet bedöms genom formell eller informell testning.

Åtgärder
Logopedisk intervention syftar till ”att patienten ska kunna göra sig förstådd så väl som möjligt, i så många situationer som möjligt och med så liten möda som möjligt.”

Hjälpmedel
Personer med svår dysartri kan ha nytta av både enkla och högteknologiska  kommunikationshjälpmedel. Små bärbara samtalsapparater med tangentbord och talsyntes är till hjälp för några. Det enklaste hjälpmedlet är papper och penna. Ibland räcker det med första bokstaven i ett ord för att det ska bli lättare att uppfatta. En del kan använda en bokstavstavla som alternativ till att skriva själv.

Relaterad information

Avsnittet bygger på uppgifter ur boken Hammarberg, B. (Red.), Logopedi. (2008). Lund: Studentlitteratur

Vårdprogram Dysatri