vattenstämpel

Kommunikation Skriv ut

På grund av nedsatt muskelfunktion kan artikulation, röstbildning, röststyrka samt talhastighet drabbas, dysartri. Talet blir svagt och otydligt och man får svårt att göra sig förstådd. Stor påverkan på berörda muskler orsakar svårförståeligt tal och/eller svårigheter att få fram någon röst alls.

Den språkliga förmågan kan drabbas, afasi, vid skada i vänster hemisfär. Mest märkbart är i regel svårigheter med att uttrycka sig förståeligt i såväl tal som skrift. Personen med afasi får vanligtvis även svårigheter med att förstå både talat och skrivet språk.