vattenstämpel

Trötthet Skriv ut

Trots att trötthet ofta är en begränsande faktor i rehabiliteringsarbetet efter stroke, finns få systematiska relevanta studier när det gäller frekvens och behandling. Klinisk erfarenhet är att detta är ett vanligt problem i akutfasen som påverkar rehabiliteringsprocessen.

Trötthet omnämns som en komplikation i det akuta eller subakuta skedet. Trötthet förekommer även senare i rehabiliteringsfasen och är en viktig faktor att beakta i planeringen. Det är också viktigt att patienten uppmärksammas på detta och i träningen lär sig ta hänsyn till den för att få en balans i vardagen som fungerar.