vattenstämpel

Exekutiv funktion Skriv ut

Gällande störningar i problemlösnings- och exekutiv förmåga är det begrepp som används brett och antalet studier är begränsat. Det har dock visat sig att en systematisk träning av problemlösningsstrategier genom kompensatoriska tekniker är effektiv (evidensstyrka 3). För träning av medvetenhet fanns få empiriska undersökningar och inga randomiserade kontrollerade prövningar.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Systematisk träning av problemlösningsstrategier genom kompensatoriska tekniker vid störning i problemlösnings- och exekutiv förmåga hos person med stroke - rekommendation 7