vattenstämpel

Minne Skriv ut

Minnesstörningar tillhör de vanligast rapporterade kognitiva problemen efter stroke. Olika sätt och inriktning att träna finns beskrivna men positiva effekter har varit svåra att påvisa. En undersökning visade ingen signifikant effekt genom objektiva minnestest eller subjektiv alternativt observerad skattning. En annan visade positiv effekt på neuropsykologiska och subjektiva mått Det saknas vetenskapligt underlag för positiv effekt av minnesträning för personer med svår minnesstörning.

Praxis:
För den enskilde personen handlar det om att inom rehabiliteringens ram prova olika sätt, eventuellt i olika situationer, att hantera det som ska hända i vardagen. Då kan olika tekniska hjälpmedel eller utformande av checklista för aktuella aktiviteter i vardagen mm vara aktuellt.

Relaterad information

Socialstyrelesens rekommendationer:

Kompensatoriska tekniker vid lätt minnesstörning vid stroke - rekommendation 8

Minnesträning vid svår minnesstörning vid stroke – rekommendation 10