vattenstämpel

Uppmärksamhet och koncentration Skriv ut

Det finns träningsprogram vilka baseras på upprepade övningar av olika aspekter av uppmärksamhet. I akut skede gav inte uppmärksamhetsträning någon effekt jämfört med spontanförlopp. I det postakuta skedet observerades förbättring till följd av träning, som kvarstod även vid 6 månaders uppföljning. I vissa, dock inte alla, studier observerades en generaliseringseffekt. Effekten var större vid träning av selektiv eller delad uppmärksamhet, än för grundläggande reaktionstid och vigilans (evidensstyrka 4).

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Kognitiv träning vid uppmärksamhetsproblem efter stroke – rekommendation 9