vattenstämpel

Smärta Skriv ut

Det finns olika behandlingsförslag för central smärta och smärta i skuldran.
Funktionell elektrisk stimulering(FES) har ingen effekt på smärtincidensen, smärtintensiteten eller på återhämtningen av motorisk funktion eller spasticitet (evidensstyrka 4). FES har däremot en positiv effekt på smärtfritt rörelseomfång samt minskning av subluxation i skulderleden.

Sensorisk stimulering i form av massage visade signifikant minskad smärta och oro. Studien var liten och omfattade endast 102 personer. Sensorisk stimulering kan resultera i att smärtan i skuldran skattas lägre. Beprövad erfarenhet visar att TENS och akupunktur kan användas. Försiktigt handhavande av övre extremiteten i kombination med någon form av avlastande och stödjande åtgärd bör vidtas konsekvent som förebyggande åtgärd. Alternativ för att avlasta armen kan vara slynga, tejpning, understöd för armen (på rullstol och kudde i säng ). Information till personal, patienter och närstående bör ges av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vid uppkommen smärta rekommenderas avlastande hjälpmedel för armen.
  
Rutinerna ser något olika ut i länet. Avlastande hjälpmedel används framför allt vid slapp pares, vid ouppmärksamhet på den försvagade armen och då skaderisk föreligger. Då patienten sitter i rullstol används universalbord. Vid överflyttningar, då patienten sitter på toalett eller vid exempelvis gångträning, används slynga.

Tejpning kan fördröja smärtdebut i en hemiplegisk skuldra. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna avgöra om subluxation förhindras, smärtan minskar, funktionen ökar eller medför risk för kontraktur.

 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Funktionell elektrisk stimulering vid smärta i skuldran efter stroke - rekommendation 10.

Sensorisk stimulering (med massage) vid smärta i skuldra efter stroke - rekommendation FoU.

TENS, akupunktur vid smärta i skuldra efter stroke - rekommendation 6.

Avlastande hjälpmedel för armen i förebyggande syfte vid risk för smärta i skuldra efter stroke - rekommendation 8.

Avlastande hjälpmedel som behandling av smärta vid smärta i skuldra efter stroke - rekommendation 10.