vattenstämpel

Ankelinstabilitet/droppfot Skriv ut

Fotledsortos kan förskrivas till patienter med svaghet i dorsalflektion i fotleden. Syftet är att bibehålla fotens dorsalflexion, minska spasticiteten och förbättra gångmönstret och säkerheten vid gång. Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att fotledsortos har mätbar effekt på olika gångparametrar. Trots det finns kliniska fördelar med ortosen eftersom den underlättar tidig gångträning för vissa patienter med omfattande funktionsnedsättningar. Det är därför viktigt med noggrann föregående undersökning och uppföljning för att fastställa effekten för den enskilde patienten.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Fotledsortos som möjliggör gångförmåga vid avsaknad av dorsalflexion - rekommendation 5.