vattenstämpel

Kontrakturer Skriv ut

Då risk föreligger för kontraktur eller tonusökning görs kontinuerligt bedömningar av neglect, känsel, tonus, motorik och spasticitet. Åtgärder utförs för att bibehålla ledrörligheten både i förebyggande syfte och vid konstaterad kontraktur .

Åtgärder för att vidmakthålla ledrörlighet vid konstaterad kontraktur är otillräckligt beskrivna i de Nationella riktlinjerna. Om pat redan har konstaterad kontraktur anses inte åtgärden med specifik ledrörlighetsträning prioriterad i akutvården.

Vilopositionering praktiseras av terapeuter och omvårdnadspersonal för att förebygga komplikationer som kontrakturer, smärta, tonusökning, andningsproblem och trycksår. Det finns inga kliniska studier som stödjer eller motsäger denna praxis. Sammantaget saknas vetenskapligt stöd för vilopositioner men arbetet utgör klinisk praxis.

Det finns en enighet kring vikten av vilopositionering. I första hand en pedagogisk intervention från rehab personal till omvårdnadspersonalen.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Vidmakthålla ledrörlighet vid konstaterad kontraktur -  rekommendation 6.

Bedömning av neglect, känsel, tonus, motorik och spasticitet
och att vidmakthålla ledrörlighet vid risk för kontrakturutveckling -
rekommendation 6

Vilopositionering för att förebygga komplikationer vid risk för kontraktur  hos sängliggande patienter - rekommendation 9