vattenstämpel

Spasticitet Skriv ut

Spasticitet kan leda till komplikationer såsom muskel- och ledkontrakturer. Det finns få studier som har utvärderat olika åtgärder för att behandla spasticitet. Studier visar att fysikaliska metoder vid spasticitet har osäker effekt på funktionell nytta och liten påverkan på livskvalitet.
Rädsla för att utveckla eller förvärra spasticiteten bör inte hindra styrketräning.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Fysikaliska metoder vid spasticitet - rekommendation 8.