vattenstämpel

Fallprevention Skriv ut

Påverkan på muskelstyrka, motorik, tonus, ledrörlighet, smärta, känsel och syn samt perception kan tillsammans eller var för sig leda till försämrad balans och risk för fallolyckor.

Bedömning av ovanstående och förebyggande åtgärder då fallrisk föreligger är därför viktiga åtgärder.

Relaterad information

Förebygg fall och fallskador i samband med vård

Socialstyrelsens rekomendationer:

Bedömning och förebyggande åtgärder vid fallrisk - rekommendation 3