vattenstämpel

Sensibilitet Skriv ut

Olika delar av känseln kan påverkas. Ytlig känsel är förmågan att uppleva beröring och tryck, vibration, smärta och temperatur. Djup känsel (proprioception) är förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position. Detta påverkar i sin tur upplevelsen av kroppen (perceptionen) och rörelseförmågan. Det kan vara svårt att känna om den påverkade armen/handen hamnar i ett ogynnsamt läge, exempelvis i rullstolens hjul eller om man legat på den. Risken för skador såsom brännskador, tryck- eller skärsår ökar vid nedsatt känsel.


• Uppmärksamma armen/handens och benets position i sittande och liggande.
• Stimulera den påverkade sidan i alla vardagliga aktiviteter, genom beröring, och uppmaning att använda båda sidors armar och ben. Exempelvis kamma håret eller gå barfota så personen får känna underlaget.
• Uppmana personen att kompensera med synen för att till exempel hitta var de sätter foten i trappan eller hur man tar ett glas i handen.
• Minska skaderiskerna genom att lära personen att själv vara uppmärksam på brännskador, tryck- eller skärsår.