vattenstämpel

Gång Skriv ut

Efter stroke upplever patienter ofta balansproblem i stående. Vid nedsatt balans- och gångförmåga efter stroke ger träning med sjukgymnast bättre effekt än att inte träna. Däremot har ingen sjukgymnastisk behandlingsmodell bättre effekt än någon annan på balanskontroll och funktion i ben och fötter. Träning med kombinerande sjukgymnastiska åtgärder ger minskat beroende av hjälp med ADL.

Oförmåga att gå eller nedsatt gångförmåga är en viktig och bidragande orsak till aktivitetsbegränsningar och vårdtyngd efter insjuknande i stroke. Att gå på en automatiserad gångbana och med kroppsvikten delvis avlastad, är en metod att träna gångförmågan. Flera studier har gjorts men ingen säker statistiskt signifikant effekt kunde ses av gångmatteträning
med eller utan avlastning.

 

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Träning med sjukgymnast vid nedsatt balans och gångförmåga efter stroke - rekommendation 2.

Träning på automatiserad gångbana med avlastning av kroppsvikt vid gångproblem efter stroke - rekommendation 10.

Träning med elektromekanisk gångträning i kombination med annan sjukgymnastik vid gångproblem efter stroke - rekommendation 8.