vattenstämpel

Kondition Skriv ut

Nedsatt kondition är vanligt efter stroke och kan påverka individens förmåga att klara ADL. En förlamning medför ökade krav på fysisk aktivitet medan ålder och minskad kondition minskar förmågan att utföra muskulärt arbete och kapacitet att tolerera detta. Detta innebär att en person med stroke kan ligga nära sitt maximala muskelarbete i vardagliga aktiviteter vilket ger en väldigt liten reserv. Detta kan göra att den fysiska aktiviteten blir alltmer tröttande och kan även förhindra att man utför den.

En metaanalys av 21 studier avseende olika träningsformer visade bl a att konditionsträning bedömdes förbättra förmåga till trappgång. Meta-analysen visade också på signifikant effekt av gånginriktad träning både på gånghastighet och gångsträcka. Liknande resultat har visats i andra systematiska genomgångar.

Relaterad information

Socialstyrelsens rekommendationer:

Gånginriktad träning med fokus på styrka och kondition vid lätt till måttlig stroke med bevarad gångförmåga hos yngre personer med låg risk för hjärtkomplikationer vid träning - rekommendation 4.