vattenstämpel

Kartläggning och funktionsbedömning Skriv ut

Bedömning av funktion och aktivitet är en av komponenterna i vården vid en strokeenhet. Här ingår även bedömning och vid behov träning av ADL-funktion.

Praxis:
Vi rekommenderar att arbetsterapeut och sjukgymnast gör första bedömningen tillsammans.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid länets tre strokeenheter har tagit fram en gemensam mall för den inledande aktivitets- och funktionsbedömningen av patient som insjuknat med strokesymptom.

Relaterad information

Inledande funktions- och aktivitetsbedömning

Utökad bedömning av sjukgymnast

Socialstyrelsens rekommendationer:

Bedömning och vid behov träning av ADL funktion för person med stroke - rekommendation 3

Bedömning och förebyggande åtgärder vid fallrisk – rekommendation 6