vattenstämpel

Processer i strokerehabilitering Skriv ut

Var rehabiliteringen ska ges och vem som ska utföra rehabiliteringen är ett gemensamt ansvar och beslutas i samråd mellan patienten och sjukvårdshuvudmännen.

Patienten ska erbjudas rehabilitering i den miljö som är den mest gynnsamma för denne. Patientens rätt till trygghet, delaktighet och inflytande är en förutsättning för rehabiliteringsprocessen. 

Patientens väg i vårdkedjan beskrivs i såväl text som i processkarta under avsnitt Övriga aktörer