vattenstämpel

Styrkor Skriv ut


I Kalmar län anländer en något högre andel patienter till sjukhus inom 3 respektive 4,5 timmar efter symtomdebut (A01) jämfört med rikets genomsnitt. Andelen patienter som vårdas på och läggs in direkt på en strokeenhet (A06, A07) är också något högre. Detsamma gäller andelen utförda sväljtest på patienter med stroke (A08).

Andelen patienter som får sekundärpreventiv behandling (B01, B06, B11) är i nivå med snittet. Likaså är antalet karotisoperationer vid symtomgivande karotisstenos per 100 000 invånare (E01) markant fler än riksgenomsnittet. Medianväntetiden till karotisoperation (E02) är i nivå med rikets genomsnitt, alltså 12 dagar.

Strokepatienterna i länet är generellt sett nöjdare med sjukhusvården (D01a–D01e) än rikets genomsnitt.