vattenstämpel

Vårdens struktur Skriv ut


Kalmar län har ett relativt högt antal sjukhusvårdade förstagångsfall i stroke per invånare i förhållande till riksgenomsnittet. 2009 hade länet 303 fall per 100 000 invånare, att jämföra med snittet på 246 fall. Enligt Patientregistret sjukhusvårdades 693 patienter för förstagångsstroke i Kalmar år 2009, vilket motsvarar 3 procent av alla nyinsjuknanden i riket under året.

Under 2010 fanns det tre strokeenheter i landstinget med sammanlagt 51 vårdplatser. Antalet omvårdnadspersonal per vårdplats är på dagtid 0,40 och på nätterna 0,16. Alla tre strokeenheterna har tillgång till DT-undersökning dygnet runt och även till tolkning av DT-bilder. På två av sjukhusen finns rutiner för att genomföra DT-undersökning på alla misstänkta strokefall oavsett tid på dygnet. Trombolysbehandling kan ges på samtliga tre sjukhus. Strokeenheterna tillämpar tidig multidisciplinär rehabilitering och har rutiner för att dokumentera mål och delmål för rehabiliteringen.