vattenstämpel

Resultat Skriv ut


Avsnittet ger en översikt av strokevårdens resultat. Här redovisas en  sammanställning av styrkor och svagheter i förhållande till rikets genomsnitt utifrån ett antal bestämda indikatorer