vattenstämpel

Landstingsprofil Kalmar Skriv ut

Syftet med Socialstyrelsens sammanställning är att ge respektive landsting och sjukhus en bild av hur deras resultat för strokevården står sig i förhållande till rikets genomsnitt. Detta kan sedan användas som utgångspunkt för landstingens och sjukhusens arbete med att förbättra strokevården.