vattenstämpel

Handläggning av tekniska problem med RIS samt PACS Skriv ut

Vid tekniska problem med RIS samt PACS kontakta IT support som kontaktar den tekniker som har beredskap.

Om IT beredskapen behöver nås gör du det genom att ringa 0480-840 38, ange ditt eget telefonnummer och en kortfattad beskrivning av problemet. En person från IT ringer tillbaka till det angivna numret inom 30 minuter.

A. RIS

Kalmar

Om röntgensjuksköterskan i Kalmar upptäcker att RIS är nere kontaktar hon röntgensjuksköterskan eller undersköterskan i Oskarshamn per telenummer:

070-588 07 66 eller 070-588 22 74. Om röntgensjuksköterskan i Oskarshamn upptäcker att RIS är nere kontaktar hon röntgensjuksköterskan i Kalmar per telefon: 81541, 81542 eller 81208. Om akutfall kommer in under tiden RIS är nere ska remittenten faxa remissen till Kalmar, faxnr 0480-44 80 60. Röntgenjour i Kalmar skriver körschema och remissen faxas till röntgen i Oskarshamn. Röntgenpersonalen meddelar Kalmar när undersökningen är utförd. Röntgenjour i Kalmar skriver utlåtandet på pappersremissen och faxar till remittent.  

 

Om fax inte skulle fungera, ska remissinformation ges mellan röntgen Oskarshamn och Kalmar, samt att muntligt svar från röntgenjour i Kalmar ges till inremitterande läkare över telefon. Svar skrivs sedan in i RIS när det fungerar igen och definitivtsigneras i Kalmar.

 

B. PACS (Bildöverföring)

Om röntgensjuksköterskan i Kalmar upptäcker att PACS är nere kontaktar hon röntgensjuksköterskan eller undersköterskan i Oskarshamn per telefon: 070-588 07 66 eller 070-588 22 74 Om röntgensjuksköterskan i Oskarshamn upptäcker att PACS är nere kontaktar hon röntgensjuksköterskan i Kalmar per telefon: 81541, 81542 eller 81208. Om akutfall kommer in under tiden PACS är nere och varken ordinarie eller reserv PACS fungerar kan inte undersökningen utföras på röntgen i Oskarshamn under den beredskapstid som inte lokal

radiolog finns på plats. Patienten ska då skickas till Västervik. Detta för att garantera snabbast handläggning om behov uppstår att remittera patienten vidare till Linköping.

 

C. KUNDRAD

Remittenten faxar en pappersremiss till Kalmar faxnr: 0480-44 80 60. Remissen skrivs in och sedan följs ordinarie flöde tills preliminärsvar är skrivet.

Personalen i Kalmar skriver ut och faxar preliminärsvaret till remittenten.

Ambulanspersonalen och medicinläkarens uppgifter i samband med ”rädda hjärnan”

 

Ambulanspersonalen väntar på plats tills det att bilden är tagen och bildöverföringen till Kalmar har gått bra
·        Om systemet inte fungerar ska patienten transporteras till Västervik av den väntande ambulanspersonalen.

·        Trombolys skickas med i ambulansen.

·        Det är MIVA (medicin-IVA) som är ansvarig för att trombolys finns i förrådet och skickas med i ambulansen. 

·        När systemet börjar fungera igen ska röntgenläkaren omedelbart meddela medicinläkaren om fyndet. När diagnosen är ställd meddelar medicinläkaren diagnosen till ambulanspersonal och eventuell ordination på trombolys.

·        Ambulanspersonalen ansvarar för att meddela vilket telefonnummer som medicinläkaren ska ringa till om behov uppstår.

·        En uppdaterad telefonlista på samtliga ambulanser ska finnas på akuten.

 

Vid transport till Västervik

·        Om diagnosen konstateras innan E22:an vid korsning mot Solstadsström vänder ambulansen tillbaks till Oskarshamn (om inget annat förmedlas av ansvarig medicinläkare).

Befinner sig ambulansen efter E22:an vid korsning mot Solstadsström kör ambulansen vidare till Västervik (om inget annat förmedlas av ansvarig medicinläkare).