vattenstämpel

Organisation och verktyg Skriv ut


Ett öppet och anpassningsbart system är en grundläggande förutsättning för att nå framgång.

Under rubriken organisation och vertyg samlas  ett kvalitetsurval av informationstjänster som är anpassade för att fungera i det kliniska arbetet.